Đâu là ‘chuẩn’ mới của SUV?

Đâu là ‘chuẩn’ mới của SUV?

Mặc dù có rất nhiều lựa chọn, nhưng mu-X 2018 vẫn chinh phục người mua, tạo ra “chuẩn” mới cho SUV. Vậy, điều gì đã tạo nên thành công này?

Trả lời