Isuzu F-Series

ISUZU 6T5 THÙNG MUI BẠT 7M4
frr650 6t5 thùng bững nhôm
GiÁ: 950.000.000 VNĐ

KTTT: 9300 x 2480 x 3250 mm
Lòng thùng: 7.360 x 2330 x 2060 mm
Tải trọng: 6.400 kg
Tổng tải: 11.000 kg

ISUZU FRR650 EURO 5 THÙNG 7M4
ISUZU 6T5 THÙNG MUI BẠT 7M4
GiÁ: LIÊN HỆ

KTTT: 9300 x 2480 x 3250 mm
Lòng thùng: 7.360 x 2330 x 2060 mm
Tải trọng: 6.200 kg
Tổng tải: 11.000 kg

ISUZU 6T5 THÙNG KÍN INOX
FRR650 TK 1
GiÁ: 850,000,000 VNĐ

KTTT: 8650 x 2480 x 3250 mm
Lòng thùng: 6.700 x 2350 x 2150 mm
Tải trọng: 6.500 kg
Tổng tải: 11.000 kg

ISUZU 3 CHÂN 15T THÙNG NGẮN
isuzu 3 chân 15t thùng ngắn
GiÁ: 1,520,000,000 VNĐ

KTTT: 9980 x 2500 x 3565 mm
Lòng thùng: 7750 x 2350 x 2150 mm
Tải trọng: 15.000 kg
Tổng tải: 24.000 kg

FRR650 6T5 THÙNG 6M8
isuzu 6t5 thùng kín inox
GiÁ: 850,000,000 VNĐ

KTTT: 8650 x 2480 x 3250 mm
Lòng thùng: 6.700 x 2350 x 2150 mm
Tải trọng: 6.500 kg
Tổng tải: 11.000 kg

ISUZU 15T THÙNG 7M7
ISUZU 15T thùng 7m7
GiÁ: 1,580,000,000 VNĐ

KTTT: 9980 x 2500 x 3565 mm
Lòng thùng: 7750 x 2350 x 775/2150 mm
Tải trọng: 15.000 kg
Tổng tải: 24.000 kg

ISUZU 15T THÙNG BỬNG NHÔM
isuzu 15t fvm1500 thùng bững nhôm
GiÁ: 1,620,000,000 VNĐ

KTTT: 11455 x 2500 x 3565 mm
Lòng thùng: 9.200 x 2370 x 780/2150 mm
Tải trọng: 15.000 kg
Tổng tải: 24.000 kg

FRR650 6T5 THÙNG BỬNG NHÔM
frr650 6t5 thùng bững nhôm
GiÁ: 850,000,000 VNĐ

KTTT: 8670 x 2300 x 3380 mm
Lòng thùng: 6.700 x 2350 x 2150 mm
Tải trọng: 6.500 kg
Tổng tải: 11.000 kg

ISUZU 6T FRR650 THÙNG ĐÔNG LẠNH
isuzu 6t frr650 thùng đông lạnh
GiÁ: 1,280,000,000 Đ

KTTT: 8670 x 2300 x 3380 mm
Lòng thùng: 6470 x 2120 x 2065 mm
Tải trọng: 5.850 kg
Tổng tải: 11.000 kg

ISUZU FRR650 THÙNG ĐÔNG LẠNH
FRR ĐL2
GiÁ: 1,150,000,000 VNĐ

KTTT: 7760 x 2300 x 3380 mm
Lòng thùng: 5670 x 2120 x 2065 mm
Tải trọng: 6.000 kg
Tổng tải trọng: 11.000 kg

ISUZU FVR900 CHỞ GIA SÚC
ISUZU FVR900
GiÁ: 1,450,000,000 VNĐ

KTTT: 10570 x 2470 x 3550 mm
Lòng thùng: 8100 x 2300 x 2180 mm
Tải trọng: 6.350 kg
Tổng tải trọng: 14.650 kg

ISUZU FRR650 CHỞ GIA SÚC
FRR GS
GiÁ: 1,020,000,000 VNĐ

KTTT: 8630 x 2370 x 3380 mm
Lòng thùng: 6600 x 2220 x 2180 mm
Tải trọng: 4.950 kg
Tổng tải trọng: 10.950 kg