Isuzu N-Series

ISUZU 3T5 THÙNG LỮNG
isuzu 3t5 thùng lững
GiÁ: 660,000,000 VNĐ

KTTT: 7040 x 2210 x 2300 mm
Lòng thùng: 5150 x 2060 x 525/---mm
Tải trọng: 3.495 kg
Tổng tải trọng: 6.950 kg

ISUZU 3T5 THÙNG KÍN COMPOSITE
isuzu 3t5 thùng kín composite
GiÁ: 750,000,000 VNĐ

KTTT: 7060 x 2220 x 2960 mm
Lòng thùng: 5150 x 2070 x 1890 mm
Tải trọng: 3.495 kg
Tổng tải trọng: 7.000 kg

ISUZU 3T5 NPR400 ĐÔNG LẠNH
ISUZU 3T5 NPR400 THÙNG ĐÔNG LẠNH
GiÁ: 670,000,000 VNĐ

KTTT: 7060 x 2220 x 2960 mm
Lòng thùng: 5250 x 2150 x 2080 (mm)
Tải trọng: 3.490 kg
Tổng tải trọng: 7.000 kg

ISUZU 3T5 THÙNG MUI BẠT
isuzu 3t5 thùng mui bạt
GiÁ: 670,000,000 VNĐ

KTTT: 7060 x 2220 x 2960 mm
Lòng thùng: 5150 x 2070 x 1890 mm
Tải trọng: 3.495 kg
Tổng tải trọng: 7.000 kg

ISUZU NQR550 5T THÙNG 6M2
isuzu nqr550 5t thùng 6m2
GiÁ: 750,000,000 VNĐ

KTTT: 8030 x 2250 x 3170 mm
Lòng thùng: 6120 x 2090 x 2050 mm
Tải trọng: 4.990 kg
Tổng tải trọng: 9.000 kg

NQR550 5T THÙNG 6M2
NQR550 5T THÙNG 6M2
GiÁ: 750,000,000 VNĐ

KTTT: 8030 x 2250 x 3170 mm
Lòng thùng: 6120 x 2090 x 2050 mm
Tải trọng: 4.990 kg
Tổng tải trọng: 9.000 kg

Xe chở ô tô NQR550 3T1
NQM550 xe chở ô tô ĐLONG (3)
GiÁ: LIÊN HỆ

KTTT: 8500 x 2230 x 2440 mm
Lòng thùng: 5740 x 2250 x .../... mm
Tải trọng: 3.100 kg
Tổng tải trọng: 9.500 kg

NPR400 3T5 THÙNG 5M2
npr400 3t5 thùng 5m2
GiÁ: 670,000,000 VNĐ

KTTT: 7060 x 2220 x 2960 mm
Lòng thùng: 5150 x 2070 x 1890 mm
Tải trọng: 3.495 kg
Tổng tải trọng: 7.000 kg

ISUZU NPR400 THÙNG KÍN 3T5
isuzu npr400 thùng kín 3t5
GiÁ: 670,000,000 VNĐ

KTTT: 7060 x 2220 x 2960 mm
Lòng thùng: 5150 x 2070 x 1890 mm
Tải trọng: 3.495 kg
Tổng tải trọng: 7.000 kg

ISUZU NQR550 5T XE TẬP LÁI
isuzu nqr550 5t xe tập lái
GiÁ: 770,000,000 VNĐ

KTTT: 5760 x 2100 x 2020 mm
Lòng thùng: 7670 x 2210 x 3150 mm
Tải trọng: 4.990 kg
Tổng tải trọng: 9.000 kg

ISUZU NQR550 5T CHỞ GIA CẦM
isuzu nqr550 5t chở gia cầm
GiÁ: 750,000,000 VNĐ

KTTT: 8050 x 2255 x 3270 mm
Lòng thùng: 6150 x 2160 x 2200 mm
Tải trọng: 4.600 kg
Tổng tải trọng: 9.500 kg

ISUZU NMR310 1T9 THÙNG 4M5
ISUZU NMR310 1T9 THÙNG 4M5
GiÁ: 650,000,000 VNĐ

KTTT: 6360 x 2000 x 2900 mm
Lòng thùng: 4480 x 1860 x 1870 mm
Tải trọng: 1.850 kg
Tổng tải trọng: 4995 kg