Isuzu Q-Series

ISUZU QMR210 THÙNG LỮNG BỮNG NÂNG
ISUZU QMR210 THÙNG LỮNG BỮNG NÂNG
GiÁ: 510,000,000 VNĐ

KTTT: 6250 x 2000 x 2240 mm
Lòng thùng: 4390 x 1860 x 425/--- mm
Tải trọng: 2.200 kg
Tổng tải trọng: 4.990 kg

ISUZU 1T9 THÙNG GẮN BỮNG NÂNG
isuzu thùng mui bạt gắn bững nâng 1t9
GiÁ: 510,000,000 VNĐ

KTTT: 6130 x 1860 x 2880 mm
Lòng thùng: 4370 x 1860 x 675/1880 mm
Tải trọng: 1.990 kg
Tổng tải trọng: 4.990 kg

ISUZU QKR210 THÙNG MUI BẠT 2T3
ISUZU QKR210 thùng mui bạt 2T3
GiÁ: 510,000,000 VNĐ

KTTT: 6130 x 1860 x 2880 mm
Lòng thùng: 4370 x 1860 x 675/1880 mm
Tải trọng: 2.280 kg
Tổng tải trọng: 4.990 kg

ISUZU 2T3 THÙNG LỮNG 4M4
isuzu 2t3 thùng lững
GiÁ: 510000000

KTTT: 6260 x 2000 x 2240 mm
Lòng thùng: 4380 x 1860 x 425/--- mm
Tải trọng: 1.990kg / 2.300kg
Tổng tải trọng: 4990kg

XE TẢI ISUZU QMR270 THÙNG MUI BẠT 2T9
QMR270 MB QTH1
GiÁ: 520.000.000 VNĐ

KTTT: 6130 x 1860 x 2880 mm
Lòng thùng: 4370 x 1860 x 675/1880 mm
Tải trọng: 2.900 kg
Tổng tải trọng: 5.500 kg

ISUZU 1T9 THÙNG MUI BẠT
ISUZU 1T9 THÙNG MUI BẠT
GiÁ: 515.000.000 VNĐ

KTTT: 6130 x 1860 x 2880 mm
Lòng thùng: 4370 x 1860 x 675/1880 mm
Tải trọng: 1.990 kg
Tổng tải trọng: 4.990 kg

ISUZU QKR230 2T3 THÙNG 3M6
qkr 230 đầu vuông 1
GiÁ: 485.000.000 VNĐ

KTTT: 5370 x 1875 x 2870 mm
Lòng thùng: 3570 x 1860 x 435/... mm
Tải trọng: 1.990kg / 2.300kg
Tổng tải trọng: 4990kg

QKR270 2T8 THÙNG KÍN
qkr270 2t8 thùng kín
GiÁ: 520.000.000 VNĐ

KTTT: 6270 x 2000 x 2800 mm
Lòng thùng: 4380 x 1860 x 1770/--- mm
Tải trọng: 2.800 kg
Tổng tải trọng: 5.500 kg

QKR270 2T9 THÙNG MUI BẠT
qkr270 2t9 thùng mui bạt
GiÁ: 520.000.000 VNĐ

KTTT: 6130 x 1860 x 2880 mm
Lòng thùng: 4370 x 1860 x 675/1880 mm
Tải trọng: 2.900 kg
Tổng tải trọng: 5.500 kg

ISUZU QKR210 THÙNG KÍN
isuzu qkr210 đầu vuông thùng kín
GiÁ: 520.000.000 VNĐ

KTTT: 6130 x 1860 x 2880 mm
Lòng thùng: 4360 x 1860 x 1860 mm
Tải trọng: 1.990 kg
Tổng tải trọng: 4990kg

ISUZU QMR210 THÙNG MUI BẠT 1T9
ISUZU QMR210 THÙNG MUI BẠT 1T9
GiÁ: GIÁ: 520.000.000 VNĐ

KTTT: 6130 x 1860 x 2880 mm
Lòng thùng: 4370 x 1860 x 675/1880 mm
Tải trọng: 1.990 kg
Tổng tải trọng: 4.990kg

ISUZU 2t4 ĐẦU VUÔNG THÙNG KÍN
isuzu 2t4 đầu vuông
GiÁ: 490.000.000 VNĐ

KTTT: 5350 x 1875 x 2850 mm
Lòng thùng: 3.580 x 1.880 x 1900 mm
Tải trọng: 2.450 kg
Tổng tải trọng: 4990kg