Xe Cẩu

ISUZU FRR650 THÙNG ĐÔNG LẠNH
ISUZU FRR650 THÙNG ĐÔNG LẠNH
GiÁ: 1,150,000,000 VNĐ

KTTT: 7760 x 2300 x 3380 mm
Lòng thùng: 5670 x 2120 x 2065 mm
Tải trọng: 6.000 kg
Tổng tải trọng: 11.000 kg

ISUZU NQR550 XE TẬP LÁI
ISUZU NQR550 XE TẬP LÁI
GiÁ: 770,000,000 VNĐ

KTTT: 5760 x 2100 x 2020 mm
Lòng thùng: 7670 x 2210 x 3150 mm
Tải trọng: 4.990 kg
Tổng tải trọng: 9.000 kg

ISUZU FVR900 CHỞ GIA SÚC
ISUZU FVR900 CHỞ GIA SÚC
GiÁ: 1,450,000,000 VNĐ

KTTT: 10570 x 2470 x 3550 mm
Lòng thùng: 8100 x 2300 x 2180 mm
Tải trọng: 6.350 kg
Tổng tải trọng: 14.650 kg

ISUZU FRR650 CHỞ GIA SÚC
ISUZU FRR650 CHỞ GIA SÚC
GiÁ: 1,020,000,000 VNĐ

KTTT: 8630 x 2370 x 3380 mm
Lòng thùng: 6600 x 2220 x 2180 mm
Tải trọng: 4.950 kg
Tổng tải trọng: 10.950 kg

ISUZU NQR550 5T CHỞ GIA CẦM
ISUZU NQR550 5T CHỞ GIA CẦM
GiÁ: 780,000,000 VNĐ

KTTT: 8050 x 2255 x 3270 mm
Lòng thùng: 6150 x 2160 x 2200 mm
Tải trọng: 4.600 kg
Tổng tải trọng: 9.500 kg

ISUZU QKR270 1T9 CHỞ GIA CẦM
ISUZU QKR270 1T9 CHỞ GIA CẦM
GiÁ: 520,000,000 VNĐ

KTTT: 6190 x 1875 x 2855 mm
Lòng thùng: 4380 x 1760 x 1900 mm
Tải trọng: 2.200 kg
Tổng tải trọng: 5.500 kg

ISUZU QKR230 1T4-2T4 THÙNG 3M6
ISUZU QKR230 1T4-2T4 THÙNG 3M6
GiÁ: 440,000,000 VNĐ

KTTT: 5370 x 1875 x 2870 mm
Lòng thùng: 3580 x 1730 x 1870 mm
Tải trọng: 1.990 kg
Tổng tải trọng: 4990kg