Xe Đông Lạnh

ISUZU 6T FRR650 THÙNG ĐÔNG LẠNH
isuzu 6t frr650 thùng đông lạnh
GiÁ: 1,280,000,000 Đ

KTTT: 8670 x 2300 x 3380 mm
Lòng thùng: 6470 x 2120 x 2065 mm
Tải trọng: 5.850 kg
Tổng tải: 11.000 kg

ISUZU FRR650 THÙNG ĐÔNG LẠNH
FRR ĐL2
GiÁ: 1,150,000,000 VNĐ

KTTT: 7760 x 2300 x 3380 mm
Lòng thùng: 5670 x 2120 x 2065 mm
Tải trọng: 6.000 kg
Tổng tải trọng: 11.000 kg