1,4 Tấn

ISUZU QKR230 1T4-2T4 THÙNG 3M6
ISUZU QKR230 1T4-2T4 THÙNG 3M6
GiÁ: 440,000,000 VNĐ

KTTT: 5370 x 1875 x 2870 mm
Lòng thùng: 3580 x 1730 x 1870 mm
Tải trọng: 1.990 kg
Tổng tải trọng: 4990kg