16 Tấn

ISUZU 15T THÙNG 7M7
ISUZU 15T thùng 7m7
GiÁ: 1,580,000,000 VNĐ

KTTT: 9980 x 2500 x 3565 mm
Lòng thùng: 7750 x 2350 x 775/2150 mm
Tải trọng: 15.000 kg
Tổng tải: 24.000 kg

ISUZU 15T THÙNG BỬNG NHÔM
isuzu 15t fvm1500 thùng bững nhôm
GiÁ: 1,620,000,000 VNĐ

KTTT: 11455 x 2500 x 3565 mm
Lòng thùng: 9.200 x 2370 x 780/2150 mm
Tải trọng: 15.000 kg
Tổng tải: 24.000 kg

ISUZU FVM1500 15T THÙNG 9M3
isuzu fvm1500 15t thùng 9m3
GiÁ: 1,670,000,000 VNĐ

KTTT: 11455 x 2500 x 3565 mm
Lòng thùng: 9.200 x 2370 x 780/2150 mm
Tải trọng: 15.000 kg
Tổng tải: 24.000 kg