1,9 Tấn

ISUZU QKR270 1T9 CHỞ GIA CẦM
ISUZU QKR270 1T9 CHỞ GIA CẦM
GiÁ: 520,000,000 VNĐ

KTTT: 6190 x 1875 x 2855 mm
Lòng thùng: 4380 x 1760 x 1900 mm
Tải trọng: 2.200 kg
Tổng tải trọng: 5.500 kg

ISUZU QKR230 1T4-2T4 THÙNG 3M6
ISUZU QKR230 1T4-2T4 THÙNG 3M6
GiÁ: 440,000,000 VNĐ

KTTT: 5370 x 1875 x 2870 mm
Lòng thùng: 3580 x 1730 x 1870 mm
Tải trọng: 1.990 kg
Tổng tải trọng: 4990kg

ISUZU QKR270 1T9-2T4 THÙNG 4M3
ISUZU QKR270 1T9-2T4 THÙNG 4M3
GiÁ: 480,000,000 VNĐ

KTTT: 6180 x 1875 x 2890 mm
Lòng thùng: 4370 x 1730 x 1880 mm
Tải trọng: 1.990 kg
Tổng tải trọng: 4995 kg

ISUZU NMR310 1T9 THÙNG 4M5
ISUZU NMR310 1T9 THÙNG 4M5
GiÁ: 650,000,000 VNĐ
ISUZU QKR270 2T8 THÙNG 4M3
ISUZU QKR270 2T8 THÙNG 4M3
GiÁ: 480,000,000 VNĐ