5,5 Tấn

ISUZU NQR550 5T THÙNG 6M2
isuzu nqr550 5t thùng 6m2
GiÁ: 750,000,000 VNĐ

KTTT: 8030 x 2250 x 3170 mm
Lòng thùng: 6120 x 2090 x 2050 mm
Tải trọng: 4.990 kg
Tổng tải trọng: 9.000 kg

NQR550 5T THÙNG 6M2
NQR550 5T THÙNG 6M2
GiÁ: 750,000,000 VNĐ

KTTT: 8030 x 2250 x 3170 mm
Lòng thùng: 6120 x 2090 x 2050 mm
Tải trọng: 4.990 kg
Tổng tải trọng: 9.000 kg

Xe chở ô tô NQR550 3T1
NQM550 xe chở ô tô ĐLONG (3)
GiÁ: LIÊN HỆ

KTTT: 8500 x 2230 x 2440 mm
Lòng thùng: 5740 x 2250 x .../... mm
Tải trọng: 3.100 kg
Tổng tải trọng: 9.500 kg

FRR650 6T5 THÙNG BỬNG NHÔM
frr650 6t5 thùng bững nhôm
GiÁ: 850,000,000 VNĐ

KTTT: 8670 x 2300 x 3380 mm
Lòng thùng: 6.700 x 2350 x 2150 mm
Tải trọng: 6.500 kg
Tổng tải: 11.000 kg

ISUZU 6T FRR650 THÙNG ĐÔNG LẠNH
isuzu 6t frr650 thùng đông lạnh
GiÁ: 1,280,000,000 Đ

KTTT: 8670 x 2300 x 3380 mm
Lòng thùng: 6470 x 2120 x 2065 mm
Tải trọng: 5.850 kg
Tổng tải: 11.000 kg

ISUZU FRR650 THÙNG ĐÔNG LẠNH
FRR ĐL2
GiÁ: 1,150,000,000 VNĐ

KTTT: 7760 x 2300 x 3380 mm
Lòng thùng: 5670 x 2120 x 2065 mm
Tải trọng: 6.000 kg
Tổng tải trọng: 11.000 kg

ISUZU NQR550 5T XE TẬP LÁI
isuzu nqr550 5t xe tập lái
GiÁ: 770,000,000 VNĐ

KTTT: 5760 x 2100 x 2020 mm
Lòng thùng: 7670 x 2210 x 3150 mm
Tải trọng: 4.990 kg
Tổng tải trọng: 9.000 kg

ISUZU FRR650 CHỞ GIA SÚC
FRR GS
GiÁ: 1,020,000,000 VNĐ

KTTT: 8630 x 2370 x 3380 mm
Lòng thùng: 6600 x 2220 x 2180 mm
Tải trọng: 4.950 kg
Tổng tải trọng: 10.950 kg

ISUZU NQR550 5T CHỞ GIA CẦM
isuzu nqr550 5t chở gia cầm
GiÁ: 750,000,000 VNĐ

KTTT: 8050 x 2255 x 3270 mm
Lòng thùng: 6150 x 2160 x 2200 mm
Tải trọng: 4.600 kg
Tổng tải trọng: 9.500 kg

ISUZU 5T THÙNG 6M2
isuzu 5t thùng 6m2
GiÁ: 770,000,000 VNĐ

KTTT: 8030 x 2250 x 3170 mm
Lòng thùng: 6120 x 2090 x 2050 mm
Tải trọng: 4.990 kg
Tổng tải trọng: 9.000 kg