5,5 Tấn

ISUZU NQR550 XE TẬP LÁI
ISUZU NQR550 XE TẬP LÁI
GiÁ: 770,000,000 VNĐ

KTTT: 5760 x 2100 x 2020 mm
Lòng thùng: 7670 x 2210 x 3150 mm
Tải trọng: 4.990 kg
Tổng tải trọng: 9.000 kg

ISUZU FRR650 CHỞ GIA SÚC
ISUZU FRR650 CHỞ GIA SÚC
GiÁ: 1,020,000,000 VNĐ

KTTT: 8630 x 2370 x 3380 mm
Lòng thùng: 6600 x 2220 x 2180 mm
Tải trọng: 4.950 kg
Tổng tải trọng: 10.950 kg

ISUZU NQR550 5T CHỞ GIA CẦM
ISUZU NQR550 5T CHỞ GIA CẦM
GiÁ: 780,000,000 VNĐ

KTTT: 8050 x 2255 x 3270 mm
Lòng thùng: 6150 x 2160 x 2200 mm
Tải trọng: 4.600 kg
Tổng tải trọng: 9.500 kg

ISUZU NQR550 5T THÙNG 6M2
ISUZU NQR550 5T THÙNG 6M2
GiÁ: 770,000,000 VNĐ