8 Tấn

ISUZU FVR900 CHỞ GIA SÚC
ISUZU FVR900
GiÁ: 1,450,000,000 VNĐ

KTTT: 10570 x 2470 x 3550 mm
Lòng thùng: 8100 x 2300 x 2180 mm
Tải trọng: 6.350 kg
Tổng tải trọng: 14.650 kg

ISUZU FVR900 8T THÙNG 9M6
isuzu fvr900 8t thùng 9m6
GiÁ: LIÊN HỆ

KTTT: 11770 x 2500 x 3570 mm
Lòng thùng (dự kiến): 9500 x 2370 x 2150 mm
Tải trọng (dự kiến): 7.500 kg
Tổng tải: 14.800 kg

ISUZU FVR900 8T THÙNG 7M3
FVR34QE4
GiÁ: 1,260,000,000 VNĐ

KTTT: 9600 x 2500 x 3550 mm
Lòng thùng: 7340 x 2350 x 865/2150 mm
Tải trọng: 7.900 kg
Tổng tải trọng: 15.000 kg