ISUZU 6T5 THÙNG MUI BẠT 7M4
frr650 6t5 thùng bững nhôm
GiÁ: 950.000.000 VNĐ

KTTT: 9300 x 2480 x 3250 mm
Lòng thùng: 7.360 x 2330 x 2060 mm
Tải trọng: 6.400 kg
Tổng tải: 11.000 kg

ISUZU FRR650 EURO 5 THÙNG 7M4
ISUZU 6T5 THÙNG MUI BẠT 7M4
GiÁ: LIÊN HỆ

KTTT: 9300 x 2480 x 3250 mm
Lòng thùng: 7.360 x 2330 x 2060 mm
Tải trọng: 6.200 kg
Tổng tải: 11.000 kg

ISUZU QMR210 THÙNG LỮNG BỮNG NÂNG
ISUZU QMR210 THÙNG LỮNG BỮNG NÂNG
GiÁ: 510,000,000 VNĐ

KTTT: 6250 x 2000 x 2240 mm
Lòng thùng: 4390 x 1860 x 425/--- mm
Tải trọng: 2.200 kg
Tổng tải trọng: 4.990 kg

ISUZU 3T5 THÙNG LỮNG
isuzu 3t5 thùng lững
GiÁ: 660,000,000 VNĐ

KTTT: 7040 x 2210 x 2300 mm
Lòng thùng: 5150 x 2060 x 525/---mm
Tải trọng: 3.495 kg
Tổng tải trọng: 6.950 kg

ISUZU 6T5 THÙNG KÍN INOX
FRR650 TK 1
GiÁ: 850,000,000 VNĐ

KTTT: 8650 x 2480 x 3250 mm
Lòng thùng: 6.700 x 2350 x 2150 mm
Tải trọng: 6.500 kg
Tổng tải: 11.000 kg

ISUZU 3T5 THÙNG KÍN COMPOSITE
isuzu 3t5 thùng kín composite
GiÁ: 750,000,000 VNĐ

KTTT: 7060 x 2220 x 2960 mm
Lòng thùng: 5150 x 2070 x 1890 mm
Tải trọng: 3.495 kg
Tổng tải trọng: 7.000 kg

ISUZU 3T5 NPR400 ĐÔNG LẠNH
ISUZU 3T5 NPR400 THÙNG ĐÔNG LẠNH
GiÁ: 670,000,000 VNĐ

KTTT: 7060 x 2220 x 2960 mm
Lòng thùng: 5250 x 2150 x 2080 (mm)
Tải trọng: 3.490 kg
Tổng tải trọng: 7.000 kg

ISUZU 3 CHÂN 15T THÙNG NGẮN
isuzu 3 chân 15t thùng ngắn
GiÁ: 1,520,000,000 VNĐ

KTTT: 9980 x 2500 x 3565 mm
Lòng thùng: 7750 x 2350 x 2150 mm
Tải trọng: 15.000 kg
Tổng tải: 24.000 kg

ISUZU 1T9 THÙNG GẮN BỮNG NÂNG
isuzu thùng mui bạt gắn bững nâng 1t9
GiÁ: 510,000,000 VNĐ

KTTT: 6130 x 1860 x 2880 mm
Lòng thùng: 4370 x 1860 x 675/1880 mm
Tải trọng: 1.990 kg
Tổng tải trọng: 4.990 kg

ISUZU 3T5 THÙNG MUI BẠT
isuzu 3t5 thùng mui bạt
GiÁ: 670,000,000 VNĐ

KTTT: 7060 x 2220 x 2960 mm
Lòng thùng: 5150 x 2070 x 1890 mm
Tải trọng: 3.495 kg
Tổng tải trọng: 7.000 kg

ISUZU QKR210 THÙNG MUI BẠT 2T3
ISUZU QKR210 thùng mui bạt 2T3
GiÁ: 510,000,000 VNĐ

KTTT: 6130 x 1860 x 2880 mm
Lòng thùng: 4370 x 1860 x 675/1880 mm
Tải trọng: 2.280 kg
Tổng tải trọng: 4.990 kg

ĐẦU KÉO ISUZU 2 CẦU 420PS
đầu kéo isuzu 2 cầu 420ps
GiÁ: 1.635.000.000 VNĐ

Tổng trọng tải tổ hợp/GCM: 48.000 kg
Khối lượng bản thân/KERB MASS: 9.100 kg
Khối lượng kéo theo: 38.770 kg
Kích thước TT: 6.895 x 2.540 x 3.720 mm